Bubaque internaat

IzG verleende advies bij het berekenen en installeren van zonnepanelen voor de verlichting van het Internaat, gebouwd door de NGO “No Péga Mon” in samenwerking met de Nederlandse Stichting “Bits for Kids”.

Daarnaast werden door IzG andere aspecten onderzocht zoals waterverdeling, energie, communicatie, afvalverwerking, e.d. 

Tot slot werd lokaal personeel opgeleid voor het duurzaam onderhoud van de installaties.

Year: 
GW Republic of Guinea-Bissau