Kenia - landbouwplan en watervoorzieningen

In april 2012 heeft Ingenieurs Zonder Grenzen (IZG) een tweedelige missie uitgevoerd in Kenia. Beide projecten handelen over landbouw- en waterproblematiek in de regio  West-Kenia. De nabijheid van beide projecten waren een unieke gelegenheid om synergiën tussen beide projecten te benutten. De vraag kwam er via de Belgische vzw’s die hun plaatselijke project vanuit België behartigen. De zending werd uitgevoerd door IZG-leden Jason Van Driessche en Stijn Rooryck (beiden Bio-ingenieurs)

Als eerste locatie werd Kabondo aangedaan, een dorpje in de lager gelegen heuvels rondom het Victoriameer. De vraag van vzw Hope For Kabondo voor IZG was om de huidige landbouwactiviteiten in kaart te brengen en waar mogelijk te optimaliseren. Hope For Kabondo wordt ter plaatse geleid door Achieng . Zij behartigt het weeshuis en bijhorende schooltjes die een tiental jaar geleden werden opgericht. Door haar gedrevenheid en het gunstige klimaat zijn reeds verschillende landbouwactiviteiten met succes opgestart: gebruikelijke activiteiten zoals koeien, kippen, varkens, sorghum, maïs en verschillende tuinbouwproducten, maar ook minder conventionele praktijken zoals visputten (een belangrijke proteïnebron voor de plaatselijke bevolking), eucalyptusbomen en bee-keeping. Samen met Stijn en Jason werd gekeken naar manieren om deze activiteiten verder te optimaliseren. Ook het waterbeheer werd onder de loep genomen en verder geoptimaliseerd (voornamelijk met het oog op vermijden van contaminatie).

Hope for Kabondo stond duidelijk al erg ver, dit in tegenstelling tot het tweede project in Ahero (op een tweetal uurtjes rijden van Kabondo). Ahero ligt net vóór de vruchtbare heuvels, in een vlak gebied dat zich uitstrekt tot aan het Victoriameer. Hierdoor ontvangt Ahero erg weinig regen waardoor de landbouwactiviteit beperkt is. Het is dan ook erg moeilijk voor Winnie Owiti (bisschop en directrice) om het plaatselijke weeshuis (400 kinderen) en school (700 leerlingen) maandelijks van eten en drinken te voorzien. Bovendien werd er enkele jaren geleden een poging ondernomen om een boorput te plaatsen, maar deze is mislukt. Nu wordt het water aangekocht en de kinderen zijn genoodzaakt om elke avond aanvullend troebel water uit een naburige rivier gaan halen. Er werd een landbouwplan opgemaakt om – met de beperkte middelen aanwezig – grotendeels te kunnen voorzien in zelfonderhoud. Voorts werd de mogelijkheid nagegaan om een nieuwe boorput te plaatsen met behulp van een professor en geoloog ter plaatse. Bovendien kon heel wat bruikbare informatie verleend worden van het eerder bezochte project (te Kabondo) gezien zij over een goed geplaatste boorput beschikten. Zo werden de initiële plannen van vzw Kitanda om een boorput te plaatsen concreet vorm gegeven. De officiële opdracht voor het  boren van de waterput zal één van de komende maanden geplaatst worden, en waar mogelijk zal IZG vzw Kitanda hierin bijstaan.

Door de nabijheid van de 2 projecten was er kruisbestuiving mogelijk tussen beiden. Zo heeft een delegatie van Ahero een bezoek gebracht aan Kabondo en omgekeerd. Dit was voor beide partijen een erg leerrijke ervaring: vooral de kleinschalige  maar praktische aanpak in Kabondo was een bron van inspiratie voor Ahero.

Year: 
Volunteers: 
KE Republic of Kenya