Projecten in 2019

Project 89 Bolivië (Poopómeer, Oruro) – CATAPA (met VPWVO)


Oogsten van hemelwaterVlaamse partners : Academics for Development

3 lokale partners


In samenwerking met het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO: www.watervoorontwikkeling.be)


Rol IZG : adviserende rol doorheen het project :

  • installaties opvang hemelwater (voor overbrugging droog seizoen)
  • opvolgen kwantiteit en kwaliteit
  • opvolging en communicatie

Project 95 - Burkina Faso - Ecorem - water

 

In het kader van een VPWvO project onder leiding van Ecorem en in samenwerking met vzw Noord-Zuid hier en ter plaatse, heeft IzG medewerker Johan Heylen een zending uitgevoerd in Burkina Faso van 20 tot 28 feb 2019. Het plaatsbezoek aan de 4 project sites Koso 1&2, Kaya en Pan Bila had als doel een visuele inspectie van de water- en sanitaire installaties te doen als afsluiting van dit project. Daarbij werden de nodige vaststellingen gedaan van mogelijke technische gebreken en werden de lokale verantwoordelijken gevraagd om hiervoor een oplossing te installeren waar mogelijk.


Verder werden er overal waterstalen onderzocht op enkele biologische parameters en werd een desinfectie procedure van de installaties met chloor opgesteld en overgedragen.


In samenwerking met het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO: www.watervoorontwikkeling.be)

 

Project 101 Ecuador – Eslabon Social NGO


Van oppervlaktewater drinkwater maken


Rol IZG :

  • Technische voorstellen doen voor een betaalbaar systeem om drinkwater te maken
  • Analyse op meegebrachte watermonsters
  • Vergadering 13/03/2018 met bespreking verslag zuiveringsmethode, voorkeur voor “PAUL” systeem.
  • RvB Eslabon Social besliste op 27/05 een “PAUL Station” aan te kopen met levering in Belgie.
  • “PAUL” is aangekocht en afgehaald (19/06), in oktober is het toestel ter plaatse gebracht en geinstalleerd.

Project 110 - Cambodja - Little Hearts VZW - elektriciteit

 

Little Hearts VZW runt een weeshuis in Phnom Penh (Cambodja) met een 40-tal kinderen en vroeg ondersteuning van IZG om de elektrische installatie van het weeshuis te vernieuwen.

IZG medewerkers Jasper Mattijs en Luc Stevens bereidden het project voor in België en van 21 maart tot 17 april 2019 is Luc in Cambodja geweest om daar mee te helpen.

Een lokale elektriciteitsfirma heeft samen met een aantal mensen van de permanente staff van het weeshuis de oude elektriciteitskabels vervangen en ook nieuwe stopcontacten en schakelaars geïnstalleerd. Tegelijk werd er ook aarding voorzien voor de installatie en is de installatie op een krachtigere connectie met het elektriciteitsnetwerk aangesloten.

Project 115 - Gambia - Stad Oostende - afvalrecyclage


Afvalmanagement is een groot probleem in Gambia. De voorbije tien jaar heeft de stad Oostende - binnen het kader van de stedenband -ondersteuning gegeven bij aspecten van de afvalophaling in de stad Banjul. Een team van vier IzG leden ging van 8 tot 17 november 2019 op zending naar Banjul om de huidige stand van zaken omtrent afval en waste management te evalueren. Momenteel worden er enkele strategieën uitgewerkt met als doel om zo optimaal mogelijk in te zetten op recycling, waarde creëren uit herbruikbare afvalstromen, compostering, etc.