Projecten in 2020

Project 81 Mali – Bamako Benkan – vzw Teriya
 

Opleidingscentrum voor kansarme meisjes en jonge moeders

Bouw van een nieuw centrum

Uitbreiding van de elektrische installaties

Project 103 Nigeria – VZW Kitanda (met VPWVO)


3 boorputten voor water in Shaffa


In samenwerking met het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO: www.watervoorontwikkeling.be)


Project 108 Peru - Solidariteitsgroep La Cascarilla - voetgangersbrug


Bouwen van een stenen brug over een rivier


Solidariteitsgroep La Cascarilla en Humasol werken in het dorp Miraflores aan verbetering van energievoorziening en onderwijs. De toegang tot het recente en inmiddels goed georganiseerde schoolgebouw is voor de kinderen in een grote omgeving fel bemoeilijkt door de aanwezigheid van een rivier die in regenperioden zeer gevaarlijk kan zijn. Dit project betreft de constructie van een voetgangersbrug die een veilige toegang tot het dorp verzekert, terwijl de volwassenen op de velden kunnen blijven.
Er werd na omstandig overleg en voorbereiding / financiële inschatting van verschillende mogelijke oplossingen (staal – beton – metselwerk) geopteerd voor een gemetselde boogbrug.